اخذ پاسپورت برای فرزندان متولد شده در اسپانیا


اعطای تابیعت به نوزادان متولد شده در خاک اسپانیا چگونه است؟ آیا اسپانیا از قوانین کشورهای خاکی تبعیت می‌کند یا خونی؟​​​​​​​ ​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

زندگی‌ در اسپانیا - فرزندان​​​​​​​

...بیشتر بخوانید

اقامت تمکن مالی‌ چیست و برای اخذ آن چه باید کرد؟

​​​​​​​روشهای مهاجرت - تمکن مالی‌


...بیشتر بخوانید
فرهنگ اسپانیا

می‌ دانستید اسپانیا یکی‌ از کشورهای مطرح در رشتهٔ پزشکی‌ است؟ برای تحصیل در مقطع پزشکی چه باید کرد؟

تحصیل - پزشکی‌
​​​​​​​

...بیشتر بخوانید
شرایط تحصیل در رشته پزشکی در اسپانیا سال ۲۰۲۱

رتبه بندی پاسپورت های جهان در سال ۲۰۲۱ بر اساس شاخص هنلی (Henley) اعلان شد.  ژاپن در رتبه اول، اسپانیا در رتبه ی  چهارم ، آمریکا پایین تر از اسپانیا در رتبه ی هفتم و ایران در رتبه ی ۱۰۱ ام.

...بیشتر بخوانید

از نظر فرهنگی، مردم اسپانیا  اخلاق و روحیات بسیار نزدیکی به ما ایرانی ها دارند‌.  از شباهت های اسپانیایی ها به ما میتوان به «دیر سر قرار حاضر شدن»، «غیبت کردن»،​​​​​​​ «خاله زنک بازی درآوردن»، عاشق «رقص» بودن،​​​​​​​ «پارتی کردن»، «مذهبی بودن» و البته به « میهمان نوازی» آنها اشاره کرد.

...بیشتر بخوانید

سیستم درمانی اسپانیا​​​​​​​

بیمه‌های دولتی​​​​​​​

...بیشتر بخوانید

بیمه خصوصی​​​​​​​

...بیشتر بخوانید
خدمات درمانی در کشور اسپانیا. توریسم درمانی

درمان رایگان شامل من میشود؟

...بیشتر بخوانید

مراکز درمانی معروف​​​​​​​

...بیشتر بخوانید

ما که هستیم؟

برای تصمیم مناسب در هر مسیر و هدفی به اطلاعات دقیق و درست نیاز است.  اطلاعاتی که به وقتش و با آرامش داده شود. رانت اطلاعاتی یکی از واجب ترین نیازمندی های بشر است اگر به دنبال موفقیت میگردد. در ارتباط با اسپانیا آن "رانت اطلاعاتی" ماییم.  اطلاعاتی که نه از تهران و یا شهرهای دیگر ایران بلکه از خود اسپانیا مخابره میشود. بدون واسطه. با بیش از ۱۵ سال تجربه ی حضور و فعالیت کاری و مهاجرتی در اسپانیا.

محصول حاصله از تلفیق رانت اطلاعاتی و تجربه، موفقیت را فریاد میزند.

"Nada sucede por casualidad. Es una cuestión de acumulación de información y experiencias"

( هیچ چیز شانسی نیست بلکه مسئله انباشت اطلاعات و تجربه است.)
 
جوناس سالک، پزشک و ویروس شناس 

بهترین مکان‌های اسپانیا که هیچ وقت با سفر توریستی معمولی‌، نمیتوانید ببینید​​​​​​​

....بیشتر ببینید