صفحه نخست - تحصیل - پزشکی‌، دندان، دارو - طرح درس رشته پزشکی‌ در اسپانیا ‌

رشته پزشکی در اسپانیا در 6 سال درسی برگذار می شود. برخلاف ایران، در طول تحصیل امتحان سراسری برای سنجش دانشجو وجود ندارد. اما در انتهای رشته، یک آزمون سراسری که شامل تمام درس های رشته پزشکی از سال یک تا انتها می باشد برگذار شده و باید نمره حد اقل برای صدور حکم طبابت را کسب کنید 
پس از گذراندن امتحان ذکر شده که MIR  نام دارد مدرک پزشکی شما در تمام اتحادیه اروپا اعتبار داشته و شخص اجازه طبابت در تمام اتحادیه اروپا را خواهد داشت.

در اسپانیا دانشجو از سال های اول تحصیل خود فعالیت های عملی زیادی در خصوص اموزش های کلینیکال داشته تا از ابتدا در زمینه کار های بیمارستانی و برخورد با بیمار تجربه به دست آورد.
 
از ترم دوم سال سوم تحصیل به طور کامل فعالیت های کلینیکال دانشگاه شروع شده و از سال 4 به بعد دانشجو سه سال زیر نظر اساتید مختلف به ویزیت و معاینه بیماران خواهد پرداخت.


​​​​​​​برای مثال طرح درس دانشگاه مادرید را برای رشته ی پزشکی به صورت زیر می‌باشد

​​​​​​​
 سال 1

 •  آناتومی انسان I

 •  مبانی سلولی ژنتیک انسانی

 •  آمار زیستی

 •  بیولوژی سلولی ، جنین شناسی عمومی و بافت شناسی انسان 

 •  بیوشیمی پایه

 •  فیزیک پزشکی

 •  فیزیولوژی پایه

 •  اخلاق پزشکی

 •  ایمونولوژی سال 2

 •  آناتومی انسان II

 •  مبانی روانشناختی در حوزه بهداشت و سلامت

 •  بیوشیمی انسانی

 •  اپیدمیولوژی

 •  فیزیولوژی انسان

 •  ژنتیک مولکولی انسان

 •  میکروبیولوژی عمومی

 •  ارگانوگرافی میکروسکوپی انسان سال 3

 •  رادیولوژی

 •  پاتولوژی عمومی

 •  میکروبیولوژی پزشکی

 •  فیزیک پزشکی و توانبخشی

 •  پاتوفیزیولوژی و پروپودوتیک 

 •  جراحی

 •  داروسازی

 •  مبانی قانونی در حوزه پزشکی

 •  آناتومی پاتولوژی سال 4

 •  بیهوشی ، احیای قلبی ریوی(CPR) و درمان درد

 •  زنان و زایمان و مامایی

 •  چشم پزشکی

 •  گوش و حلق و بینی

 •  پاتولوژی پزشکی I

 •  پاتولوژی جراحی I

 •  کارآموزی بالینی I سال 5

 •  پوست 

 •  پزشکی قانونی و سم شناسی

 •  پاتولوژی پزشکی II

 •  پاتولوژی جراحی II

 •  اطفال

 •  کارآموزی بالینی II سال 6
​​​​​​​

 •  روانشناسی

 •  داروسازی بالینی

 •  پزشکی پیشگیرانه و سلامت عمومی

 •  پاتولوژی پزشکی III

 •  کارآموزی بالینی III

 •  پروژه نهایی 

 •  تروماتولوژی و جراحی ارتوپدی

نظرات شما

خدمات ما را ارزیابی کنید

آیا ما را به دوستان خود توصیه می کنید؟

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.